VUOSIKOKOUS 2021

ALUEHALLINTOVIRASTON OHJEIDEN MUKAAN KOKOONTUMISIA EI SUOSITELLA 22.2.2021 ASTI. TÄMÄN VUOKSI VUOSIKOKOUS PIDETÄÄN TEAMS-OHJELMAN KAUTTA SU 21.2.2021 KLO. 12.

AIEMPI KOKOUSKUTSU EI OLE NÄIN OLLEN ENÄÄ VOIMASSA!

ILMOITTUMISET TIINA-SIHTEERILLE 15.2.2021 MENNESSÄ, KOSKA TARVITSEMME OSALLISTUJIEN S-POSTI OSOITTEET TEAMS-ISTUNTOA VARTEN. VOIT ILMOITTAA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI JOKO TEKSTI-/WHATSAPP VIESTILLÄ NRO. 045 146 4474.