Palaa kohteeseen Menestys

Palkitsemissäännöt

Agility | Näytttelyt |Palveluskoirat | Ralli-toko | TOKO

Parhaan Agility-koiran palkitseminen

Kilpailuun parhaan agility-koiran palkinnosta voivat osallistua kilpailukautena (kalenterivuosi) virallisiin agility- kilpailuihin osallistuneet koirat, joiden ohjaajat ovat Pieksämäen Palveluskoirayhdistyksen jäseniä ja ovat edustaneet kilpailuissa PPKY:tä. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi (5) parasta kilpailua kultakin koiralta ja eniten pisteitä saanut on voittaja, joka palkitaan kilpailukauden jälkeisessä vuosikokouksessa. Jos pisteet menevät tasan voittaa se koira, joka kilpailee ylemmässä luokassa. Jos koirat kilpailevat samassa luokassa, voittaa se, jolla on paremmat sijaluvut. Jos pisteet ovat vielä tasan, katsotaan 6. jne. kilpailu, kunnes paremmuus selviää.

Osallistuakseen kilpailuun koiran omistajan/ohjaajan tulee toimittaa kopio kilpailukirjasta ja / tai kopiot tuomarin- sihteerin lipukkeista kyseisen kilpailukauden osalta vuoden loppuun mennessä yhdistyksen sihteerille, joka laskee pisteet ja vie tulokset johtokunnan käsiteltäväksi. Kisaan voi osallistua tuomarin sihteerin lipukkeilla, joista käy ilmi koiran nimi, kilpailupaikka ja –päivä, tulos ja sijoitus (tiedot voidaan tarkistaa Kennelliitosta). Koska nykyisin kilpailu- kirjaan merkitään vain 0-tulokset, on monella kilpailukirja melkko tyhjä osallistumisestaan huolimatta.

Pisteitä saa saavutetun tuloksen perusteella seuraavasti

 
Luokka 1lk 2lk 3lk 0 7p. 11p. 13p. 1-5 5p. 7p. 9p. 6-10 3p. 5p. 7p. 11- 1p. 3p. 5p.

Lisäksi SM-0 2p.

Sijoittumisesta arvokisoissa lisäpisteet

Rotumestaruus (3-luokassa)
1. 7p.
2. 6p.
3. 5p.
4. 4p.
5. 3p.

Piirinmestaruus
1. 11p.
2. 9p.
3. 8p.
4. 7p.
5. 6p.
Suomen mestaruus
1. 20p.
2. 18p.
3. 16p.
4. 15p.
5. 14p.
6. 10p.
7. 8p.
8. 6p.
9. 4p.
10. 2p.

Pohjoismaiden mestaruus
1. 40p.
2. 30p.
3. 20p.
4. 18p.
5. 17p.
6. 15p.
7. 13p.
8. 10p.
9. 8p.
10. 7p.

PM- ja MM-karsinnat
1. 40p.
2. 30p.
3. 20p.
4. 15p.
5. 10p.
6. 9p.
7. 8p.
8. 7p.
9. 6p.
10. 5p.

Maailmanmestaruus
1. 80p.
2. 70p.
3. 60p.
4. 55p.
5. 50p.
6. 45p.
7. 40p.
8. 30p.
9. 20p.
10. 10p.

Kilpailukauden aikana kilpailu-uransa aloittanut koira osallistuu kilpailuun lupaavimman agility-tulokkaan palkinnosta. Pisteitä laskettaessa huomioidaan viisi (5) parasta virallista kilpailua ja niistä saavutettujen pisteet lasketaan yllä olevan taulukon mukaisesti.

Parhaan Näyttelykoiran palkitseminen

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viralliset kansainväliset, kansalliset ja ryhmänäyttelyt. Näytteilleasettajan / kilpailuun osallistujan tulee olla Pieksämäen palveluskoirayhdistyksen jäsen. Kilpailukauden päätyttyä näytteille- asettaja ilmoittaa parhaat näyttelytulokset johtokunnalle pisteiden laskua varten. Näytteleilleasettajan tulee pyydettäessä esittää tulokset todistavat näyttelyarvostelulomakkeet. Kultakin koiralta otetaan huomioon viisi (5) parasta näyttelytulosta. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee parempi sijoitus erikoisnäyttelyssä tai sen puuttuessa sijoitus kansainvälisessä näyttelyssä. Jos pisteet ovat edelleen tasan ratkaisee paremmuuden johtokunta.

Näyttelyissä käyville koirille annetaan kilpailukauden (kalenterivuosi) aikana pisteitä seuraavasti eri näyttelyistä.

Pisteitä saavat laatumaininnalla erinomainen + SA (punainen +vaaleanpunainen nauha) sijoittuneet

 
  1. 2. 3. 4. Kansainvälinen näyttely 7p. 6p. 5p. 4.p Kansallinen / ryhmänäyttely 4p. 3p. 2p. 1p. Erikoisnäyttely 10p. 9p. 8p. 7p. Paras uros / narttu 4p. 3p. 2p. 1p. Ryhmä-/BIS-vet sekä BIS-sijoitukset 4p. 3p. 2p. 1p.

Lisäpisteet
ROP 6p.
ROP vet. 2p.
VSP 4p.
VSP vet. 1p.
Maailmanvoittaja 6p.
Juniori maailmanvoittaja 3p.
Pohjoismaidenvoittaja 4p.
Juniori pohjoismaidenvoittaja 2p.

Parhaan PK-koiran palkitseminen

Kilpailuun parhaan pk-koiran palkinnosta voivat osallistua kilpailukautena (kalenterivuosi) virallisiin palveluskoirakokeisiin osallistuneet koirat, joiden omistaja ja ohjaaja ovat Pieksämäen Palveluskoirayhdistyksen jäseniä ja ovat edustaneet kilpailuissa PPKY:tä. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi (5) parasta koulutustunnukseen oikeuttavaa tulosta kultakin koiralta ja eniten pisteitä saanut on voittaja, joka palkitaan kilpailukauden jälkeisessä vuosikokouksessa. Jos pisteet menevät tasan voittaa se koira, joka kilpailee ylemmässä luokassa. Jos koirat kilpailevat samassa luokassa, voittaa se, jolla on enemmän ykköstuloksia. Jos pisteet ovat vielä tasan, voittaa se, jolla on yksittäisessä kokeessa korke- ampi pistemäärä. Osallistuakseen kilpailuun koiran omistajan/ohjaajan tulee toimittaa kopio kilpailukirjasta ko. kilpailukauden kokeiden osalta vuoden loppuun mennessä yhdistyksen sihteerille, joka laskee pisteet ja vie tulokset johtokunnan käsiteltäviksi.

Pisteitä saavutetun tuloksen perusteella saa seuraavasti
Alo 1-tulos 5p. Alo 2-tulos 3p. Alo 3-tulos 1p.
Avo 1-tulos 7p. Avo 2-tulos 5p. Avo 3-tulos 3p.
Voi 1-tulos 12p. Voi 2-tulos 9p. Voi 3-tulos 7p.

Piirinmestaruuskilpailuista ja rotumestaruuskilpailuista (vain voi-luokassa) lisäpisteet sijoituksesta
1. 10p.
2. 8p.
3. 5p.

SM-kilpailuista lisäpisteet sijoituksesta:
1. 50p.
2. 40p.
3. 30p.
4. 20p.
5. 10p.
6. 5p.

Pohjoismaiden ja maailmanmestaruuskilpailuista osallistumisesta 30 lisäpistettä ja lisäksi sijoituksesta
1. 100p.
2. 80p.
3. 60p.
4. 40p.
5. 30p.
6. 20p.

Kilpailukauden aikana kilpailu-uransa aloittanut koira osallistuu kilpailuun lupaavimman pk-tulokkaan palkinnosta. Pisteitä laskettaessa huomioidaan viisi (5) parasta koulutustunnukseen oikeuttavaa tulosta, jotka on saavutettu koiran ensimmäisen kilpailuvuoden aikana ylläolevan pistetaulukon mukaisesti.

Parhaan Rally-toko koiran palkitseminen

Kilpailuun parhaan Rally-toko-koiran palkinnosta voivat osallistua kilpailukautena (kalenterivuosi) virallisiin Rally-toko-kokeisiin osallistuneet koirat, joiden omistaja ja ohjaaja ovat Pieksämäen Palveluskoirayhdistyksen jäseniä ja ovat edustaneet kilpailuissa PPKY:tä. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta kultakin koiralta ja eniten pisteitä saanut on voittaja, joka palkitaan kilpailukauden jälkeisessä vuosikokouksessa. Jos pisteet menevät tasan voittaa se koira, joka kilpailee ylemmässä luokassa. Jos pisteet ovat vielä tasan, voittaa se, jolla on yksittäisessä kokeessa korkeampi pistemäärä. Osallistuakseen kilpailuun koiran omistajan/ohjaajan tulee toimittaa kopio kilpailukirjasta ko. kilpailukauden kokeiden osalta vuoden loppuun mennessä yhdistyksen sihteerille, joka laskee pisteet ja vie tulokset johtokunnan käsiteltäviksi.

Pisteitä saa tulosten perusteella seuraavasti
Pisteet 70 – 79 1p.
80 – 89 3p.
90 – 100 5p.

Pisteitä kilpailuluokan mukaan
AVO + 10p.
VOI + 15p.
MES + 20p.

Lisäksi sijoittautumisesta kolmen parhaan joukkoon saa lisäpisteitä
1. 3p.
2. 2p.
3. 1p.

Parhaan Toko-koiran palkitseminen

Kilpailuun parhaan toko-koiran palkinnosta voivat osallistua kilpailukautena (kalenterivuosi) virallisiin tottelevaisuus kokeisiin osallistuneet koirat, joiden omistaja ja ohjaaja ovat Pieksämäen Palveluskoirayhdistyksen jäseniä ja ovat edustaneet kilpailuissa PPKY:tä. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta kultakin koiralta ja eniten pisteitä saanut on voittaja, joka palkitaan kilpailukauden jälkeisessä vuosikokouksessa. Jos pisteet menevät tasan voittaa se koira, joka kilpailee ylemmässä luokassa. Jos koirat kilpailevat samassa luokassa, voittaa se, jolla on enemmän ykköstuloksia. Jos pisteet ovat vielä tasan, voittaa se, jolla on yksittäisessä kokeessa korkeampi pistemäärä. Osallistuakseen kilpailuun koiran omistajan/ohjaajan tulee toimittaa kopio kilpailukirjasta ko. kilpailukauden kokeiden osalta vuoden loppuun mennessä yhdistyksen sihteerille, joka laskee pisteet ja vie tulokset johtokunnan käsiteltäviksi.

Pisteitä saa tulosten perusteella seuraavasti
Alo 1-tulos 7p. Alo 2-tulos 5p. Alo 3-tulos 3p.
Avo 1-tulos 9p. Avo 2-tulos 7p. Avo 3-tulos 5p.
Voi 1-tulos 12p. Voi 2-tulos 9p. Voi 3-tulos 7p
Evl 1-tulos 15p. Evl 2-tulos 12p. Evl 3-tulos 9p.

Lisäksi sijoittautumisesta kolmen parhaan joukkoon saa lisäpisteitä
1. 5p.
2. 3p.
3. 1p.

Piirinmestaruus ja rotumestaruuskilpailuissa (vain evl-luokassa) lisäpisteet sijoituksesta
1. 10p.
2. 8p.
3. 5p.

SM-kilpailuista lisäpisteet sijoituksesta
1. 50p.
2. 40p.
3. 30p.
4. 20p.
5. 10p.
6. 5p.

Pohjoismaiden ja maailmanmestaruuskilpailuista osallistumisesta 30 lisäpistettä ja lisäksi sijoituksesta
1. 100p.
2. 80p.
3. 60p.
4. 40p.
5. 30p.
6. 20p.

Kilpailukauden aikana kilpailu-uransa aloittanut koira osallistuu kilpailuun lupaavimman toko-tulokkaan palkinnosta. Pisteitä laskettaessa huomioidaan viisi (5) virallista kilpailua ja niistä saavutettujen tulosten pisteet lasketaan yllä oleva taulukon mukaisesti.