Palaa kohteeseen Menestys

Agilitymenestys

Parhaan Agility-koiran palkitseminen

Kilpailuun parhaan agility-koiran palkinnosta voivat osallistua kilpailukautena (kalenterivuosi) virallisiin agility- kilpailuihin osallistuneet koirat, joiden ohjaajat ovat Pieksämäen Palveluskoirayhdistyksen jäseniä ja ovat edustaneet kilpailuissa PPKY:tä. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi (5) parasta kilpailua kultakin koiralta ja eniten pisteitä saanut on voittaja, joka palkitaan kilpailukauden jälkeisessä vuosikokouksessa. Jos pisteet menevät tasan voittaa se koira, joka kilpailee ylemmässä luokassa. Jos koirat kilpailevat samassa luokassa, voittaa se, jolla on paremmat sijaluvut. Jos pisteet ovat vielä tasan, katsotaan 6. jne. kilpailu, kunnes paremmuus selviää.

Osallistuakseen kilpailuun koiran omistajan/ohjaajan tulee toimittaa kopio kilpailukirjasta ja / tai kopiot tuomarin- sihteerin lipukkeista kyseisen kilpailukauden osalta vuoden loppuun mennessä yhdistyksen ohjeiden mukaisesti pisteiden laskua varten. Lajivastaava vie tulokset johtokunnan käsiteltäväksi. Kisaan voi osallistua tuomarin sihteerin lipukkeilla, joista käy ilmi koiran nimi, kilpailupaikka ja –päivä, tulos ja sijoitus (tiedot voidaan tarkistaa Kennelliitosta). Koska nykyisin kilpailu- kirjaan merkitään vain 0-tulokset, on monella kilpailukirja melko tyhjä osallistumisestaan huolimatta.

Pisteitä saa saavutetun tuloksen perusteella seuraavasti

Luokka   1lk 2lk 3lk

0 –tulos 7p. 11p. 13p.

1–5- tulos 5p. 7p. 9p.

6–10 -tulos 3p. 5p. 7p.

11– tulos 1p. 3p. 5p.

Sijoittumisesta arvokisoissa lisäpisteet

Rotumestaruus (3-luokassa)

1. 7p.

2. 6p.

3. 5p.

4. 4p.

5. 3p.

Piirinmestaruus

1. 11p.

2. 9p.

3. 8p.

4. 7p.

5. 6p.

Kilpailukauden aikana kilpailu-uransa aloittanut koira osallistuu kilpailuun lupaavimman agility-tulokkaan palkinnosta. Pisteitä laskettaessa huomioidaan viisi (5) parasta virallista kilpailua ja niistä saavutettujen pisteet lasketaan yllä olevan taulukon mukaisesti.

Lisäksi palkitaan vuoden parivaljakko agilitystä, jossa valinta perusteena voi olla aktiivinen harrastaja, aktiivinen kisaaja tai hyvällä asenteella liikkeellä oleva koirakko.

Parhaan Näyttelykoiran palkitseminen

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viralliset näyttelyt.
Kansainväliset (KV), NORD, kansalliset (KR), ryhmä (RN) ja erikoisnäyttelyt. Näytteilleasettajan/ kilpailuun osallistujan tulee olla Pieksämäen Palveluskoirayhdistyksen jäsen. Kilpailukauden päätyttyä näytteilleasettaja ilmoittaa parhaat näyttelytulokset johtokunnalle pisteiden laskua varten. Kultakin koiralta otetaan huomioon viisi (5) parasta näyttelytulosta. Tulosten täytyy näkyä Suomen Kennelliiton KoiraNet jalostustietojärjestelmässä.
Pisteiden mennessä tasan ratkaisee parempi sijoitus erikoisnäyttelyssä tai sen puuttuessa sijoitus kansainvälisessä näyttelyssä. Jos pisteet ovat edelleen tasan ratkaisee paremmuuden johtokunta.

Pisteitä saavat laatumaininnalla erinomainen ERI+SA sijoittuneet

Näyttelyissä käyville koirille annetaan kilpailukauden (kalenterivuoden) aikana pisteitä seuraavasti

Lisäksi palkitaan vuoden parivaljakko näyttely-harjoituksista, jossa valinta perusteena voi olla aktiivinen harrastaja, aktiivinen kisaaja tai hyvällä asenteella liikkeellä oleva koirakko.

Parhaan PK-koiran palkitseminen

Kilpailuun parhaan pk-koiran palkinnosta voivat osallistua kilpailukautena (kalenterivuosi) virallisiin palveluskoirakokeisiin osallistuneet koirat, joiden omistaja ja ohjaaja ovat Pieksämäen Palveluskoirayhdistyksen jäseniä. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi (5) parasta koulutustunnukseen oikeuttavaa tulosta kultakin koiralta ja eniten pisteitä saanut on voittaja, joka palkitaan kilpailukauden jälkeisessä vuosikokouksessa. Jos pisteet menevät tasan voittaa se koira, joka kilpailee ylemmässä luokassa. Jos koirat kilpailevat samassa luokassa, voittaa se, jolla on enemmän ykköstuloksia. Jos pisteet ovat vielä tasan, voittaa se, jolla on yksittäisessä kokeessa korkeampi pistemäärä. Osallistuakseen kilpailuun koiran omistajan/ohjaajan tulee toimittaa kopio kilpailukirjasta ko. kilpailukauden kokeiden osalta vuoden loppuun mennessä yhdistyksen sihteerille, joka laskee pisteet ja vie tulokset johtokunnan käsiteltäviksi.

Pisteitä saavutetun tuloksen perusteella saa seuraavasti
Alo 1-tulos 5p. Alo 2-tulos 3p. Alo 3-tulos 1p.
Avo 1-tulos 7p. Avo 2-tulos 5p. Avo 3-tulos 3p.
Voi 1-tulos 12p. Voi 2-tulos 9p. Voi 7p.

Kilpailukauden aikana kilpailu-uransa aloittanut koira osallistuu kilpailuun lupaavimman pk-tulokkaan palkinnosta. Siihen oikeuttaa myös hyväksytty BH- koetulos, jos virallisissa luokissa kilpailu-uraansa aloittavaa koirakkoa ei ole.

Lisäksi palkitaan vuoden parivaljakko pk-harrastajista, jossa valinta perusteena voi olla aktiivinen harrastaja, aktiivinen kisaaja tai hyvällä asenteella liikkeellä oleva koirakko.

Parhaan Rally-toko koiran palkitseminen

Kilpailuun parhaan Rally-tokokoiran palkinnosta voivat osallistua kilpailukautena (kalenterivuosi) virallisiin Rally-tokokokeisiin osallistuneet koirat, joiden omistaja ja ohjaaja ovat Pieksämäen Palveluskoirayhdistyksen jäseniä. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta kultakin koiralta ja eniten pisteitä saanut on voittaja, joka palkitaan kilpailukauden jälkeisessä vuosikokouksessa. Jos pisteet menevät tasan voittaa se koira, joka kilpailee ylemmässä luokassa. Jos useammalla koiralla on yhtä monta tulosta, ratkaisevat pisteet. Jos pisteet menevät tasan, voittaa se, jolla on yksittäisessä kokeessa korkeampi pistemäärä. 

Rally-tokotulokkaana palkitaan kilpailukauden jälkeisessä vuosikokouksessa koira, joka on kilpailukaudella aloittanut kisaamisen ja edennyt kilpailu-urallaan korkeimmalle. Jos kahdella koiralla on yhtä monta tulosta, ratkaisevat pisteet. Jos pisteet menevät tasan, voittaa se, jolla on yksittäisessä kokeessa korkeampi pistemäärä. 

Osallistuakseen kilpailuun koiran omistajan tai ohjaajan tulee toimittaa kopio tai kuva kilpailukirjasta ko. kilpailukauden kokeiden osalta vuoden loppuun mennessä yhdistyksen rally-tokovastaavalle, joka laskee pisteet ja vie tulokset johtokunnan käsiteltäviksi.

Peruspisteet (enintään 5 tulosta)

Tulos                   ALO                     AVO                     VOI                      MES

91-100                3                           4                           5                           6

81-90                  2                           3                           4                           5

70-80                  1                           2                           3                           4

Lisäpisteet

Myönnetty RTK1-koulutustunnus                            2

Myönnetty RTK2-koulutustunnus                            3

Myönnetty RTK3-koulutustunnus                            4

Myönnetty RTK4-koulutustunnus                            6

Kennelliiton vahvistama Rally-Tokovalio -titteli     10

Osallistuminen arvokilpailujoukkueeseen (SM) (Piirim)                    2

Osallistuminen arvokilpailun yksilökisaan (MES)  2

Lisäksi palkitaan vuoden parivaljakko rally-tokosta, jossa valinta perusteena voi olla aktiivinen harrastaja, aktiivinen kisaaja tai hyvällä asenteella liikkeellä oleva koirakko.

Parhaan Toko-koiran palkitseminen

Kilpailuun parhaan toko-koiran palkinnosta voivat osallistua kilpailukautena (kalenterivuosi) virallisiin tottelevaisuus kokeisiin osallistuneet koirat, joiden omistaja ja ohjaaja ovat Pieksämäen Palveluskoirayhdistyksen jäseniä. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta kultakin koiralta ja eniten pisteitä saanut on voittaja, joka palkitaan kilpailukauden jälkeisessä vuosikokouksessa. Jos pisteet menevät tasan voittaa se koira, joka kilpailee ylemmässä luokassa. Jos koirat kilpailevat samassa luokassa, voittaa se, jolla on enemmän ykköstuloksia. Jos pisteet ovat vielä tasan, voittaa se, jolla on yksittäisessä kokeessa korkeampi pistemäärä. Osallistuakseen kilpailuun koiran omistajan/ohjaajan tulee toimittaa kopio kilpailukirjasta ko. kilpailukauden kokeiden osalta vuoden loppuun mennessä yhdistyksen tokovastaavalle Jannika Hämäläiselle s.posti tiiajannika@gmail.com, joka laskee pisteet ja vie tulokset johtokunnan käsiteltäviksi.

Pisteitä saa tulosten perusteella seuraavasti
Alo 1-tulos 3p. Alo 2-tulos 2p. Alo 3-tulos 1p.
Avo 1-tulos 4p. Avo 2-tulos 3p. Avo 3-tulos 2p.
Voi 1-tulos 5p. Voi 2-tulos 4p. Voi 3-tulos 3p
Evl 1-tulos 6p. Evl 2-tulos 5p. Evl 3-tulos 4p.

Lisäpisteet:

  • Myönnetty koulutustunnus TK1 2p.
  • Myönnetty koulutustunnus TK2 3p.
  • Myönnetty koulutustunnus TK3 4p.
  • Myönnetty koulutustunnus TK4 6p.
  • Kennelliiton vahvistamana tokovalio-titteli TVA 10p.

Piirinmestaruus ja rotumestaruuskilpailuissa (vain evl-luokassa) lisäpisteet sijoituksesta
1. 6p.
2. 4p.
3. 2p.

SM-kilpailuista lisäpisteet sijoituksesta
1. 10p.
2. 6p.
3. 3p.

Kilpailukauden aikana kilpailu-uransa aloittanut koira osallistuu kilpailuun lupaavimman toko-tulokkaan palkinnosta. Pisteitä laskettaessa huomioidaan viisi (5) virallista kilpailua ja niistä saavutettujen tulosten pisteet lasketaan yllä oleva taulukon mukaisesti.

Lisäksi palkitaan vuoden parivaljakko tokosta ja arkitokosta, jossa valinta perusteena voi olla aktiivinen harrastaja, aktiivinen kisaaja tai hyvällä asenteella liikkeellä oleva koirakko.